Identificatie van de patiënt

Beoogde patiëntenpopulatie (NYHA II–IV)

Eerder myocardinfarct (90 dagen of eerder) met litteken (ischemisch)

Image
Litteken
  • Anteroseptaal, apicaal en/of anterolateraal gebied
  • Onderscheiden niet-contractiel (akinetisch en/of dyskinetisch)
  • Transmuraal (> 50%)
Verwijding
Levensvatbaar myocard

Handleiding voor training in beeldvorming

De handleiding voor training in beeldvorming downloaden

Image

BioVentrix is een particulier bedrijf op het gebied van medische hulpmiddelen dat te San Ramon, CA, in de Verenigde Staten is gevestigd.

Ons nieuws

Contact Us

© 2023 BioVentrix. Alle rechten voorbehouden. Powered by MedTech Momentum
Het Revivent TC ™ handelsmerk is een federaal geregistreerd handelsmerk dat eigendom is van BioVentrix. Elk ongeautoriseerd gebruik is uitdrukkelijk verboden.