Info over Less Invasive Ventricular Enhancement™ (LIVE™)

  • Structurele verandering bij hartfalen
  • De werking herstellen
  • Een nieuw leven starten

Het Revivent TC™

via katheter geplaatst ventrikelverbeteringssysteem

De LIVE™ Procedure maakt gebruik van het Revivent TC™ via katheter geplaatst ventrikelverbeteringssysteem om de werking van het hart te verbeteren door de vorm, het volume en de resulterende werking van het linkerventrikel (LV) bij patiënten met ischemisch hartfalen te herstellen.

Structurele veranderingen aanbrengen

... aan het linkerventrikel met een met katheters en met gesloten borstkas uitgevoerde techniek om de vorm, de grootte en het volume van het hart te herstellen.

Herstellen
Vernieuwen
Heart failure Treatment options

Duurzame klinische verbeteringen voor patiënten met hartfalen

0%
verbetering van kwaliteit van leven
0%
verbetering van symptomen
0%
verbetering van activiteiten
0%
verbetering van efficiëntie bij het pompen van het hart

Wat patiënten te zeggen hebben over het Revivent TC™ - systeem

heather-testimonial.jpg

'De woorden kwamen naar voren dat ik niet op de transplantatielijst stond. Bij het horen van die woorden kan ik het gevoel niet beschrijven ... Het was ... geweldig.'

- Heather Fitzpatrick
heather-testimonial.jpg
Image

BioVentrix is een particulier bedrijf op het gebied van medische hulpmiddelen dat te San Ramon, CA, in de Verenigde Staten is gevestigd.

Ons nieuws

Contact Us

© 2023 BioVentrix. Alle rechten voorbehouden. Powered by MedTech Momentum
Het Revivent TC ™ handelsmerk is een federaal geregistreerd handelsmerk dat eigendom is van BioVentrix. Elk ongeautoriseerd gebruik is uitdrukkelijk verboden.